Vensters van de LHBTQIA+ gemeenschap in het Koninkrijk der Nederlanden

LHBTQIA+ kleurt de geschiedenis

Help jij de regenboogcanon inkleuren?

Anbi

Doel en werkwijze van Stichting Regenboogcanon Nederland
Stichting Regenboogcanon Nederland is op 11 december 2020 opgericht met als doel te komen tot het ontwikkelen, opstellen en onderhouden van canons over de culturele en  sociale geschiedenis van de LHBTI+ gemeenschap in het Koninkrijk der Nederlanden.
Onze plannen lees je in ons Meerjarenbeleidsplan 2021-2025.

ANBI-status
De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling en ook als culturele ANBI.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit Marloes ten Ham (voorzitter), Richard van de Burgt (penningmeester), Hans Klijn (secretaris), Liz Zoetekouw, Wiljan Linders, Femke Hurkmans, Jan-Willem de Bruin.
Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurswerk.

Relatie met COC
De stichting is gehuisvest op het adres van COC Nederland aan de Nieuwe Herengracht 49, 1011 RN Amsterdam en maakt dankbaar gebruik van faciliteiten van deze organisatie, waaronder voor de webhosting. De stichting opereert verder onafhankelijk.

Financieel verslag 2020
Omdat de stichting pas op 11 december 2020 is opgericht en nog niet beschikt over een bankrekening, zal er geen financieel verslag opgesteld worden over het gebroken boekjaar 2020, maar zal een verlengd financieel verslag worden opgesteld over de periode 2020-2021.

KVK- en RSIN-nummer
De stichting is ingeschreven onder nummer 81200153 bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam en bij de Belastingdienst bekend onder RSIN-nummer 861984195.