Stichting Regenboogcanon is op 11 december 2020 opgericht met als doel te komen tot het ontwikkelen, opstellen en onderhouden van een geschiedeniscanon over de culturele en sociale geschiedenis van de LHBTQIA+ gemeenschap in het Koninkrijk der Nederlanden.

De volgende mensen zijn betrokken bij de Regenboogcanon

Leden inhoudelijke commissie

 • Tieneke Sumter
 • Corine van Dun
 • Judith Schuyf
 • Maaike Muntinga
 • Wielie Elhorst
 • Micha Meinderts
 • Bastiaan Rosman
 • Lysanne Charles

Raad van Advies

 • Astrid Oosenbrug – voorzitter COC Nederland
 • Egbert de Vries – Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit te Amsterdam
 • Lonneke van den Hoonaard – directeur ILHIA (LGBTI Heritage)

Stichtingsbestuur

 • Femke Hurkmans
 • Hans Klijn
 • Laura Kok
 • Richard van de Burgt
 • Wiljan Linders

Hier vind je meer achtergrond informatie over de projectgroep.

Doel van de Regenboogcanon

Ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van het COC willen we met een groot aantal organisaties een geschenk in de vorm van „De Regenboogcanon der Nederlanden” aanbieden,  die: 

 • Een duidelijk beeld geeft van het verloop van de LHBTI+ emancipatie in Nederland, vanuit  verleden naar de toekomst,
 • Makkelijk te bereiken is voor onderwijs en journalisten en een ieder die er verder behoefte aan heeft:
  • De canon kan door jong en oud gebruikt worden als naslagwerk.
  • Ook om te zien welke zaken nog steeds van belang zijn en welke strijd nog steeds  gevoerd moet worden.
  • Voor de LHBTI+-gemeenschap zelf om van elkaar te leren. Ook voor GSA‟s  bijvoorbeeld.
  • Met aandacht voor elke provincie

Zowel de inhoud als de bereikbaarheid/vindbaarheid van deze regenboogcanon is laagdrempelig. Er is aandacht voor tijdsgeest, personen en locaties. Het is een stevige aanvulling vanuit de  LHBTI+gemeenschap op de “Canon van Nederland” die breed gedragen wordt door  belangenorganisaties en de gemeenschap.

Op die manier willen we ervoor zorgen dat steeds meer mensen zichzelf kunnen zijn.

Welk eindresultaat willen we bereiken?

Om ons doel te bereiken willen we de een aantal eindresultaten opleveren. Deze eindresultaten  zijn:

∙ De inhoudelijke regenboogcanon, met vensters die in tekst en beeld een breed scala aan  onderwerpen bestrijken.

∙ Media om de regenboogcanon mee te presenteren. We maken gebruik van een  (interactieve) website, drukwerk en een tentoonstelling. 

∙ Het uitdragen van de regenboogcanon bij maatschappelijke organisaties, de politiek,  onderwijs, bedrijfsleven, media en in de huiskamer thuis. 

We willen ook dat na oplevering van deze zaken de regenboogcanon onderhouden blijft worden.  Hoe we dat willen organiseren, daar gaan we tijdens het project over nadenken.

Contact

Mail: regenboogcanon@gmail.com

Back To Top