Vensters van de LHBTQIA+ gemeenschap in het Koninkrijk der Nederlanden

LHBTQIA+ kleurt de geschiedenis

Help jij de regenboog canon inkleuren?

Tot de Raad van Advies behoren:
Astrid Oosenbrug – voorzitter COC Nederland
Egbert de Vries – Wethouder Amsterdam
Glenn Helberg – activist, ambassadeur Pride
Lonneke van den Hoonaard – directeur ILHIA (LGBTI Heritage)