Vensters van de LHBTQIA+ gemeenschap in het Koninkrijk der Nederlanden

LHBTQIA+ kleurt de geschiedenis

Help jij de regenboogcanon inkleuren?

Tot de Raad van Advies behoren:
Astrid Oosenbrug – voorzitter COC Nederland
Egbert de Vries – Wethouder Amsterdam
Lonneke van den Hoonaard – directeur ILHIA (LGBTI Heritage)