De ontwikkeling van de Regenboogcanon en het uitdragen van onze LHBTQIA+ geschiedenis kost veel geld, ook na 2021. Jouw donatie aan Stichting Regenboogcanon Nederland is daarom zeer welkom en het mooie is: je kunt een groot deel terugontvangen via de belasting door jouw bijdrage vast te leggen als periodieke schenking. De belastingdienst heeft dat makkelijk gemaakt en op deze pagina lees je hoe.

Extra belastingvoordeel culturele ANBI

De stichting Regenboogcanon Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarom mag je 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Hoe werkt het?

 • Je schenkt jaarlijks een vast bedrag van minimaal 100 euro.
 • De looptijd van jouw schenking is minimaal vijf jaar.
 • De gift is vastgelegd in een schriftelijke schenkingsovereenkomst. Deze kunt u onder aan deze pagina downloaden.
 • Het formulier bestaat uit twee delen; vult u beide delen in en stuur het naar ons toe.
 • Wij vullen de benodigde gegevens aan en sturen vervolgens uw deel van het formulier naar u terug. Bewaar deze goed voor uw eigen administratie.
 • Vul ook het PDF-formulier ‘Betalingsvolmacht‘ in als u ons wilt machtigen om de gift periodiek van uw rekening af te schrijven.

Voordelen van een periodieke gift

 • Je mag de volledige gift jaarlijks aftrekken van jouw belastbaar inkomen, ongeacht de hoogte van jouw gift of inkomen.
 • De fiscus betaalt dus een aanzienlijk deel van jouw schenking. Afhankelijk van jouw inkomen kan dat oplopen tot 52 procent.
 • Je kunt het belastingvoordeel desgewenst gebruiken om jouw steun te verhogen.
 • Je steunt de ontwikkeling de Regenboogcanon en het uitdragen van onze LHBTQIA+ geschiedenis.

Meer steun voor hetzelfde geld

Je kunt er ook voor kiezen het belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de Regenboogcanon.

Voorbeeldberekening*Gewone schenkingPeriodieke schenking
Jaarlijkse bijdrage aan de Regenboogcanon€ 150,-€ 250,-
Teruggave belasting€ 0,-€ 101,-
Jouw jaarlijkse netto bijdrage aan de Regenboogcanon€ 150,- 149,-
* Dit voorbeeld gaat uit van een tarief inkomstenbelasting van 40,4 procent; de belastingteruggave is afhankelijk van jouw belastingtarief. Kijk voor de extra aftrek ivm de culturele ANBI-status op de website van de Belastingdienst.

Dowload de formulieren

 1. Overeenkomst periodieke gift Regenboogcanon
 2. Betalingsvolmacht (nog niet mogelijk)

Beide volledig ingevulde formulieren (ook jouw eigen exemplaar!) stuur je naar:

Stichting Regenboogcanon Nederland
Nieuwe Herengracht 49
1011 RN Amsterdam

Insturen als scan (PDF) mag ook naar regenboogcanon@gmail.com.

Veelgestelde vragen

Het komt mij niet uit om de schenking in een keer te betalen.

Je kunt jouw schenking verspreid over het jaar betalen. Betaal je het liefst per maand of per kwartaal dan is dat geen probleem. De belastingdienst stelt als enige voorwaarde dat het totale bedrag van de schenking in het kalenderjaar betaald moet zijn. Je kunt in het formulier aangeven in hoeveel termijnen je jouw bijdrage wilt betalen.

Wat gebeurt er als ik kom te overlijden?

In geval van overlijden vervalt de schenkingsovereenkomst. De gift stopt dus uiterlijk bij jouw overlijden. Nabestaanden zullen niet aansprakelijk worden gehouden voor de schenking die je doet.

Meer informatie

Mocht je nog vragen hebben of meer informatie wensen, neem dan gerust contact met ons op via regenboogcanon@gmail.com.
Voor fiscale vragen over schenken kun je ook bellen met de Belastingtelefoon, telefoonnummer 0800 0543 (gratis) of kijken op www.belastingdienst.nl.

Back To Top